Portalen mellan Norge och Sverige


Svinesundsforbindelsen är den mest trafikerade gränsstationen mellan Norge och Sverige. Det nya E6-traséen er 6,7 kilometer långt, inklusive den nya Svinesundbron som har en längd på något över 700 meter. Fra juli 2005 og 20 år framover vil det bli innkrevd bompenger over Svinesund.

Från den 1 november ble Svinesundsforbindelsen helautomatiserad. Det är inte längre möjligt att stanna och betala vid passagen i vår tullring. Alla bilister bör köra rakt igenom. Fakturor skickas ut automatiskt efter oavsett om man är ett avtal kund eller inte.

NY MIN SIDA GER DIG EN BÄTTRE ÖVERBLICK
Via "Min sida" vil du alltid en överblick över utestående fakturor, extrahera passage översikter, göra ändringar i avtalet. Tilgjengelig fra Mandag 26. februar.

LOGGA IN

DRIFTSMELDINGER
05.02.2018 - Ny selvbetjeningsløsning for deg som er AutoPASS-kunde
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Deretter logger du deg inn via ID-porten ved å bruke fødselsnummeret og passordet ditt med mobil eller kodebrikke.
Les hele saken

16.11.17 - Nye AutoPASS betingelser

fra 1. januar 2018
Fra 1.1.2018 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.
Les hele saken
06.11.2017 - Lansering av ny Min Side utsatt
Eksisterende Min side opprettholdes derfor til ny versjon er klar for lansering. Tidspunkt er ikke fastsatt enda. Min side er nå tilgjengelig igjen.

23.10.2017 - Ny selvbetjeningsløsning for
AutoPASS-kunder
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side.
Les hele saken

18.09.17 - Miljødiffernsiert bomstakst
Fjellinjen først ut, med miljødifferensierte takster i Oslo fra 1. oktober.
Les hele saken

11.03.16 - Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst
Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over
3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.
Les hele saken

15.01.16 -Takstendring privatbiler over 3500 kg.
Bobiler/campingbiler og enkelte andre større personbiler over 3500 kg vil få samme takster og rabatter som kjøretøy under 3500 kg. Omleggingen skal skje tidlig i 2016.
Les hele saken

Driftsmeldingsarkiv >>