Betalning och priser

Rabatt Takstgruppe 1
Takstgruppe 2
0% (uten brikke) 20,00 kr 100,00 kr
13% (med brikke)* 17,40 kr 87,00 kr


Takstgruppe 1:

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
Tyngre biler: For at kjøretøy over 3501 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2:
Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

*Takstene er de samme på alle stasjoner.Spesielle betingelser:
  • Motorsykler og mopeder er fritatt for bompenger.
  • El-biler og hydrogenbiler har IKKE fritak ved passering.
  • Forflytningshemmede har IKKE fritak ved passering.

Gode rabatter
Alle med gyldig AutoPASS-brikke vil automatisk få rabatt når de passerer anlegget på Svinesund, uansett hvilket bompengeanlegg en har avtale med. Den generelle rabatten for alle med gyldig AutoPASS-brikke er på tretten prosent. Dette gjelder både lette og tunge kjøretøy.

Mengderabatt
Lette kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn som passerer anlegget med gyldig AutoPASS-brikke mer enn 16 ganger i løpet av en kalendermåned, får mengderabatt. For disse blir det gratis fra og med den 17. passeringen i en kalendermåned. Mengderabatten for lette kjøretøy gjør at disse ikke betaler mer i bompenger enn maksimalt 278,40 norske kroner per kalendermåned.

AutoPASS - Samordnet betaling
Statens vegvesen har fått ansvaret for å innføre et samordnet betalingssystem for veg og ferje i Norge. Ved hjelp av en og samme avtale skal trafikantene kunne betale med AutoPASS på en rekke ferjesamband og bompengeanlegg. Målet er mer effektiv drift av ferje- og bompengeinnkrevingen.

Har du en brikke som ikke er AutoPASS-brikke?

Du kan også benytte Brobizz- og Pista-brikker for å passere ved Svinesund. Forutsetter at du har en gyldig avtale med brikkeutsteder og at brikken blir lest ved passering.

Takst*
Valuta
tom 3500 kg
over 3500 kg
NOK
20 kr
100 kr
SEK*
22 kr
109kr

*Takstjustering SEK skjer første virkedag i måneden basert på den offisielle valutakursen til Norges Bank den siste virkedag måneden før.