Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder


Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 27. februar kan du gå inn på minside.autopass.no.
Deretter logger du deg inn via ID-porten ved å bruke fødselsnummeret og passordet ditt med mobil eller kodebrikke.

Den nye løsningen gir deg muligheten til å:
  • Tegne ny AutoPASS-avtale
  • Oversikt over alle avtalene dine
  • Se passeringene dine
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre profilinformasjon

Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen finner du her: minside.autopass.no

ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.