Svinesundsforbindelsen - din portal mellom Norge og Sverige


Svinesundsforbindelsen er den mest trafikkerte grensestasjonen mellom Norge og Sverige. E6-traséen er 6,7 kilometer lang, inkludert Svinesundsbrua som har en
lengde på noe over 700 meter. Fra juli 2005 og 20 år framover vil det bli innkrevd bompenger over Svinesund.


NY MIN SIDE GIR DEG BEDRE OVERSIKT

Via Min side kan du til enhver tid få oversikt over utestående fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din.

LOGG INN /
OPPRETT AVTALE

Trenger du hjelp til innlogging?
DRIFTSMELDINGER
06.12.2018 -
Ny AutoPASS-avtale fra 15. januar 2019
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Kunden bes sjekke at all informasjon i avtalen er korrekt.
Les hele saken