Svinesundsforbindelsen - din portal mellom Norge og Sverige


Svinesundsforbindelsen er den mest trafikkerte grensestasjonen mellom Norge og Sverige. Den nye E6-traséen er 6,7 kilometer lang, inkludert den nye Svinesundsbrua som har en lengde på noe over 700 meter. Fra juli 2005 og 20 år framover vil det bli innkrevd bompenger over Svinesund.

Fra 1. november ble den helautomatisert. Det er ikke lenger mulig å stoppe og betale ved passering i våre bomanlegg. Alle bilister skal kjøre rett igjennom.
Faktura sendes automatisk ut i etterkant uansett om man er avtalekunde eller ikke.

Ny MIN SIDE / selvbetjeningsløsning

 Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 27. februar kan du gå inn på minside.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Les mer om saken

NY MIN SIDE GIR DEG BEDRE OVERSIKT
Via Min side kan du til enhver tid få oversikt over utestående fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din.

LOGG INN /
OPPRETT AVTALE

Trenger du hjelp til innlogging?
INKASSOVARSEL/PURRING
Dersom du har motatt inkassovarsel med fakturadato 15.10.2018 eller 31.10.2018 og du ikke har mottatt første faktura kan du betale opprinnelig beløp uten purregebyr. Benytt betalingsinformasjon fra inkassovarselet.

Det har beklageligvis skjedd en feil ved utsendelse av Digipost for første faktura.

NY FAKTURERINGSRUTINE
Ved fakturering av fullprispasseringer foretatt fra og med 1. oktober 2017 ilegges det ikke tilleggsavgift ved manglende betaling av første faktura.

Betales ikke første faktura vil det sendes et inkassovarsel med purregebyr.
Dersom inkassovarselet ikke betales, oversendes kravet til inkasso. Inkassosalær og renter vil påløpe.

Endringer gjelder for passeringer foretatt uten Autopass/EasyGO-avtale.

DRIFTSMELDINGER
16.11.17 - Nye AutoPASS betingelser
fra 1. januar 2018
Fra 1.1.2018 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.
Les hele saken

18.09.17 - Miljødiffernsiert bomstakst
Fjellinjen først ut, med miljødifferensierte takster i Oslo fra 1. oktober.
Les hele saken

11.03.16 - Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst
Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over
3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.
Les hele saken

15.01.16 -Takstendring privatbiler over 3500 kg.
Bobiler/campingbiler og enkelte andre større personbiler over 3500 kg vil få samme takster og rabatter som kjøretøy under 3500 kg. Omleggingen skal skje tidlig i 2016.
Les hele saken

Driftsmeldingsarkiv >>