Rabatter i andre anlegg

En oversikt over gjeldende rabatter i andre anlegg

 • Bomringen i Oslo/Bærum (20% rabatt)
 • Bomringen i Kristiansand (10% rabatt)
 • E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
 • E6 Gardermoen-Kolomoen (10% rabatt)
 • E18 Vestfold (10% rabatt)
 • E39 Listerpakken (10% rabatt)
 • Rv 23 Oslofjordtunnelen (10% rabatt)
 • Fv17 Godøystraumen (10% rabatt)
 • E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
 • Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
 • Rv4 Reinsvoll-Hunndalen (10% rabatt)
 • Ryaforbindelsen (10% rabatt)
 • Kråkerøyforbindelsen (10% rabatt)
 • Bomringen Nord-Jæren (10% rabatt)
 • T-forbindelsen (10% rabatt)
 • Veipakke Helgeland (10% rabatt)
 • Askøypakken (10% rabatt)
 • Fv.34 Oppland (10% rabatt)
 • Østfold Bompengeselskap 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500 kg, 10% rabatt for kjøretøy f.o.m 3501 kg.
 • E39 Astad - Knutset (10% rabatt)
 • E6 Alta vest (10% rabatt)
 • Hallingporten Vegfinans (10% rabatt)
 • E16 Oppland (10% rabatt)

Har du en brikke som ikke er AutoPASS-brikke?
Du kan også benytte Brobizz- og Pista-brikker for å passere ved Svinesund. Forutsetter at du har en gyldig avtale med brikkeutsteder og at brikken blir lest ved passering.