Viral

– Reduksjonen i innenlandsk strømproduksjon bidro til nedgangen i eksporten i løpet av forrige uke. Foreløpige tall viser at Sør-Norge hadde en samlet nettoimport på 61 GWh…