Viral

Vår Energi har kjøpt 30 prosent av produksjonstillatelsene PL820S og PL820SB, lokalisert nord for Balder-feltet i Nordsjøen, fra Lime Petroleum, Pandion Energy og Lundin Energy Norway (nå…

Regjeringen ønsket i sommer å få en bedre forståelse av Norges strømforsyning fra Europa og hvilke hendelser som kan legge en demper på strømimporten i vinter. Det…