Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 6. november kan du gå inn på minside.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Den nye løsningen, som tas i bruk 6. november, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen.
I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.

Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

  • Tegne ny AutoPASS-avtale
  • Oversikt over alle avtalene dine
  • Se passeringene dine
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre profilinformasjon

Innlogging via ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved
å logge seg inn med fødselsnummer og passord.