Driftsmeldinger

29.10.15 - Svinesund innfører automatisk bombetaling
Fra natt til søndag 1.november blir det kun automatisk innkreving av bompenger ved grenseovergangene på Svinesund, både på E6 og fylkesveg 118.
Les mer om saken

02.01.15 - Valutajustering
Takstene i svenske kroner justeres til SEK 22 og SEK 110.
Se kunngjøring (PDF)

01.01.15 - Obligatorisk brikke
Fra denne dato er det obligatorisk med brikke i alle kjøretøy over 3,5 tonn som blir brukt i næring.
Les mer om saken.

01.11.14 - Endring i betalingsfrist på web
Betalingsfristen for passeringer uten avtale, er endret fra 14 til 3 dager.

15.01.09 - Overføring av AutoPASS-avtale fra Hvalertunnelen AS til Svinesundsforbindelsen AS
I tråd med Stortingets vedtak 6.12.2006 ved behandling av St.prp.nr. 8 (2006-2007) var 14. januar 2009 siste dag med bompengeinnkreving i Hvalertunnelen AS.
Les kunngjøringen fra Statens vegvesen her.
Fra 15. januar 2009 ble din AutoPASS-brikke med tilhørende kundeforhold (inkl. brikkedepositum) overført til Svinesundsforbindelsen AS. For fremtidige henvendelser vedrørende din brikke og ditt abonnement, ta kontakt med oss