FRA 1. NOVEMBER 2015 BLIR SVINESUNDSFORBINDELSEN HELAUTOMATISERT!

Kort, mynt og manuelt felt avvikles og du skal etter denne datoen ikke stoppe bilen ved passering av bomstasjonene.


Velkommen til Svinesundsforbindelsen - Portalen mellom Norge og Sverige

Svinesundsforbindelsen er den mest trafikkerte grensestasjonen mellom Norge og Sverige. Den nye E6-traséen er 6,7 kilometer lang, inkludert den nye Svinesundsbrua som har en lengde på noe over 700 meter. Fra juli 2005 og 20 år framover vil det bli innkrevd bompenger over Svinesund.


Priser

En passering over Svinesund koster 20 norske kroner for personbiler.
Kjøretøy over 3,5 tonn betaler 100 kroner.

IBAN og SWIFT - Har du AutoPASS-avtale og ønsker å betale en norsk giro i utlandet?

Du finner mer info under AutoPASS.

Autopass


For spesifisert passeringsoversikt, vennligst se MIN SIDE.

Send forespørsel om ny påloggingsinformasjon HER.

Driftsmeldinger

02.01.15 Valutajustering
Takstene i svenske kroner justeres til SEK 22 og SEK 110.
01.01.15 - Obligatorisk brikke
Fra denne dato er det obligatorisk med brikke i alle kjøretøy over 3,5 tonn som blir brukt i næring. Les mer her.

01.11.14 - Endring i betalingsfrist på web
Betalingsfristen for
passeringer uten avtale, er endret fra 14 til 3 dager.